Przedszkole Miejskie nr 27 "POD TOPOLĄ"

Idź do spisu treści

Menu główne

UBEZPIECZENIE NW DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH

Informacje

Termin obowiązywania polisy:
01.09.201
5. do 31.08.2016r. - w kraju i za granicą przez 24h / dobę
Przedmiotem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczającego.

Zakres ubezpieczenia:

 • z tytułu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

 • z tytułu złamań kości, zwichnięć, złamania zęba

 • nagłe zatrucie gazami, produktami chemicznymi, porażeniem prądem lub piorunem

 • z tytułu oparzeń, odmrożeń

 • z tytułu wstrząśnień mózgu

 • z tytułu pogryzień, pokąszeń przez zwierzęta i ukąszeń przez owady

 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, w tym odbudowa zębów

 • zwrot kosztów przeszkolenia osób niepełnosprawnych po wypadku

 • jednorazowa wypłata świadczenia w wys. 1000zł za amputację kończyny lub jej części w wyniku choroby nowotworowej u ubezpieczonego

 • jednorazowe świadczenie w wys. 1000zł w wyniku zgonu wskutek wypadku

 • jednorazowe świadczenie w wys. 1000zł wskutek śmierci opiekuna ustawowego ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku

 • zabójstwo ubezpieczonego przez osoby trzecie

 • usiłowanie popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego

 • zwrot kosztów leczenia w związku z wypadkiem do 20% sumy ubezpieczenia (potwierdzenie, rachunek, faktura, paragon) np.: wizyta w prywatnym gabinecie lekarskim, transport po wypadku do lekarza, szpitala, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, prześwietlenie i badania itp.


Wszystkie szkody należy zgłaszać pod nr tel.: 801 102 102

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego